API

API-calls voor de module: domains

Artikelen API API-calls voor de module: domains
Zoeken
Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare API-calls onder de module: domains

We hebben een aantal downloadbare bestanden voor u samengesteld welke u als voorbeeld kan gebruiken voor het uitvoeren van een geldige API-call.

m: domains, a: check

Met deze API-call kunt u de beschikbaarheid van een door u gekozen domeinnaam controleren. Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • available (de domeinnaam is beschikbaar)
 • unavailable (de domeinnaam is bezet)
Variabele Verplicht Toelichting
Domain Ja Verstuur de domeinnaam als volgt: domeinnaam.nl

m: domains, a: list

Met deze API-call krijgt u een overzicht van alle (actieve) domeinnamen onder uw klantenaccount terug:
 • success (het domeinnaam overzicht is succesvol opgehaald)
Variabele Verplicht Toelichting
Er zijn geen extra variabelen welke u mee kunt sturen met deze API-call

m: domains, a: check

Met deze API-call kunt u een nieuwe domeinnaam registreren of een bestaande domeinnaam verhuizen (Zie ook: Domeinnamen real-time bestellen). Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (de domeinnaam is succesvol besteld)
 • not-authorized (achteraf betalen is niet ingeschakeld voor uw klantenaccount)
 • not-found-service (de domeinextensie wordt niet door ons aangeboden)
 • not-found-contact (het meegegeven contact kon niet worden gevonden)
 • not-available (de domeinnaam is al eerder besteld door u, of een andere klant)
 • validation-domain (de domeinnaam bevat niet toegestane tekens)
Variabele Verplicht Toelichting
Domain Ja Als u domeinnaam.nl wilt bestellen vult u hier domeinnaam in
Tld Ja Als u domeinnaam.nl wilt bestellen vult u hier nl in
OwnerHandle Ja Vul hier de Handle (unieke naam) van het houder contact in
AdminHandle Ja Vul hier de Handle (unieke naam) van het administratieve contact in
TechHandle Ja Vul hier de Handle (unieke naam) van het technische contact in
DNS1 Ja Vul hier uw eerste nameserver in, bijvoorbeeld ns1.nameserver.nl
DNS2 Ja Vul hier uw tweede nameserver in, bijvoorbeeld ns2.nameserver.nl
DNS3 Nee Vul hier uw derde nameserver in, bijvoorbeeld ns3.nameserver.nl
AuthKey Nee Vul hier de verhuiscode in, alleen verplicht bij bepaalde verhuizingen

m: domains, a: show

Met deze API-call kunt u de gegevens (bijv. contacten, nameservers en abonnementen) van een domeinnaam opvragen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (de domeinnaam is gevonden)
 • not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
 • not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Domain Ja Als u domeinnaam.nl wilt opvragen vult u hier domeinnaam in
Tld Ja Als u domeinnaam.nl wilt opvragen vult u hier nl in

m: domains, a: del, t: cancel / cancel-direct / undo

Met deze API-call kunt u een domeinnaam per direct (cancel-direct) of per einde looptijd (cancel) opzeggen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (de domeinnaam is opgezegd)
 • pending-deletion (de domeinnaam is al opgezegd)
 • not-supported (de domeinnaam kan niet worden opgezegd)
 • not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
 • not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Domain Ja Als u domeinnaam.nl wilt opzeggen vult u hier domeinnaam in
Tld Ja Als u domeinnaam.nl wilt opzeggen vult u hier nl in

m: domains, a: edit-contact

Met deze API-call kunt u de contacten (houder, administratief en technisch) van een domeinnaam wijzigen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (de domeinnaam contacten zijn gewijzigd)
 • error (de domeinnaam contacten zijn niet gewijzigd)
 • not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
 • not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Domain Ja Als u domeinnaam.nl wilt wijzigen vult u hier domeinnaam in
Tld Ja Als u domeinnaam.nl wilt wijzigen vult u hier nl in
OwnerHandle Ja Vul hier de Handle (unieke naam) van het houder contact in
AdminHandle Ja Vul hier de Handle (unieke naam) van het administratieve contact in
TechHandle Ja Vul hier de Handle (unieke naam) van het technische contact in

m: domains, a: edit-nameserver

Met deze API-call kunt u de nameserver instellingen van een domeinnaam wijzigen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (de domeinnaam nameservers zijn gewijzigd)
 • warning (de domeinnaam nameservers zijn niet gewijzigd)
 • error (de domeinnaam nameservers zijn niet gewijzigd)
 • not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
 • not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Domain Ja Als u domeinnaam.nl wilt wijzigen vult u hier domeinnaam in
Tld Ja Als u domeinnaam.nl wilt wijzigen vult u hier nl in
DNS1 Ja Vul hier uw eerste nameserver in, bijvoorbeeld ns1.nameserver.nl
DNS2 Ja Vul hier uw tweede nameserver in, bijvoorbeeld ns2.nameserver.nl
DNS3 Nee Vul hier uw derde nameserver in, bijvoorbeeld ns3.nameserver.nl

m: domains, a: lock

Met deze API-call kunt u een domeinnaam vergrendelen (mits ondersteund door de domeinnaam extensie). Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (de domeinnaam is vergrendeld)
 • not-supported (het vergrendelen van de domeinnaam wordt niet ondersteund)
 • not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
 • not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Domain Ja Als u domeinnaam.com wilt vergrendelen vult u hier domeinnaam in
Tld Ja Als u domeinnaam.com wilt vergrendelen vult u hier com in

m: domains, a: unlock

Met deze API-call kunt u een domeinnaam ontgrendelen (mits ondersteund door de domeinnaam extensie). Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (de domeinnaam is ontgrendeld)
 • not-supported (het ontgrendelen van de domeinnaam wordt niet ondersteund)
 • not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
 • not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Domain Ja Als u domeinnaam.com wilt ontgrendelen vult u hier domeinnaam in
Tld Ja Als u domeinnaam.com wilt ontgrendelen vult u hier com in

m: domains, a: get-authkey

Met deze API-call kunt u de verhuiscode van een domeinnaam opvragen (mits ondersteund door de domeinnaam extensie). Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (de verhuiscode is opgevraagd)
 • warning (de verhuiscode kon niet worden opgevraagd)
 • error (de verhuiscode kon niet worden opgevraagd)
 • not-supported (het opvragen van een verhuiscode wordt niet ondersteund)
 • not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
 • not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Domain Ja Als u de verhuiscode van domeinnaam.nl wilt opvragen vult u hier domeinnaam in
Tld Ja Als u de verhuiscode van domeinnaam.nl wilt opvragen vult u hier nl in

m: domains, a: list, t: contact

Met deze API-call kunt u een overzicht van de aan uw klantenaccount toegevoegde contacten opvragen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (het contact is succesvol opgevraagd)
 • pending (het contact wordt momenteel aangemaakt)
 • not-authorized (u heeft geen toegang tot het contacten overzicht)
 • not-found (er konden geen contacten worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Er zijn geen extra variabelen welke u mee kunt sturen met deze API-call

m: domains, a: show, t: contact

Met deze API-call kunt u een aan uw klantenaccount toegevoegd contact opvragen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (het contact is succesvol opgevraagd)
 • pending (het contact wordt momenteel aangemaakt)
 • not-authorized (u heeft geen toegang tot het contact)
 • not-found (het contact kon niet worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Handle Ja Vul hier de Handle (unieke naam) van het gewenste contact in

m: domains, a: add, t: contact

Met deze API-call kunt u een nieuw contact aan uw klantenaccount toevoegen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (het contact is succesvol toegevoegd)
 • error-processing (het contact kon niet worden toegevoegd)
 • validation-handle (het Handle-veld bevat een opmaak fout)
 • validation-emailaddress (het EmailAddress-veld bevat geen geldig e-mailadres)
 • validation-address (het Address-veld bevat geen geldig adres, een postbus is niet toegestaan)
 • validation-phonenumber (het PhoneNumber-veld bevat geen geldig telefoonnummer)
 • not-found (het contact kon niet worden toegevoegd)
Variabele Verplicht Toelichting
Handle Ja Vul hier de Handle (unieke naam) van het gewenste contact in
CompanyName Nee Vul hier de bedrijfs-, stichting of organisatie naam van het contact in
CompanyNumber Nee Vul hier het KvK nummer van het contact in, alleen Nederlandse bedrijven
TaxNumber Nee Vul hier het BTW nummer van het contact in, alleen bedrijven binnen de Europese Unie
Initials Ja Vul hier de voornaam of voorletters van het contact in
SurName Ja Vul hier de achternaam (en eventuele toevoegingen) van het contact in
Address Ja Vul hier het adres van het contact in, een postbus is niet toegestaan
ZipCode Ja Vul hier de postcode (bijvoorbeeld: 1234AB, geen spaties) van het contact in
City Ja Vul hier de plaatsnaam (gebruik uitsluitend letters en spaties) van het contact in
Country Ja Vul hier de ISO 3166-1 landcode van het contact in
EmailAddress Ja Vul hier het e-mailadres van het contact in, deze moet bestaan en te bereiken zijn
PhoneNumber Ja Vul hier het telefoonnummer van het contact in, gebruik alleen cijfers

m: domains, a: edit, t: contact

Met deze API-call kunt u een bestaand contact op uw klantenaccount wijzigen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (het contact is succesvol gewijzigd)
 • error-processing (het contact kon niet worden gewijzigd)
 • validation-handle (het Handle-veld bevat een opmaak fout)
 • validation-emailaddress (het EmailAddress-veld bevat geen geldig e-mailadres)
 • validation-address (het Address-veld bevat geen geldig adres, een postbus is niet toegestaan)
 • validation-phonenumber (het PhoneNumber-veld bevat geen geldig telefoonnummer)
 • pending-processing (het contact wordt momenteel verwerkt)
 • pending-modification (het contact wordt momenteel gewijzigd)
 • pending-deletion (het contact wordt momenteel verwijderd)
 • not-found (het contact kon niet worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Handle Ja Vul hier de Handle (unieke naam) van het bestaande contact in
CompanyName Nee Vul hier de bedrijfs-, stichting of organisatie naam van het contact in
CompanyNumber Nee Vul hier het KvK nummer van het contact in, alleen Nederlandse bedrijven
TaxNumber Nee Vul hier het BTW nummer van het contact in, alleen bedrijven binnen de Europese Unie
Initials Ja Vul hier de voornaam of voorletters van het contact in
SurName Ja Vul hier de achternaam (en eventuele toevoegingen) van het contact in
Address Ja Vul hier het adres van het contact in, een postbus is niet toegestaan
ZipCode Ja Vul hier de postcode (bijvoorbeeld: 1234AB, geen spaties) van het contact in
City Ja Vul hier de plaatsnaam (gebruik uitsluitend letters en spaties) van het contact in
Country Ja Vul hier de ISO 3166-1 landcode van het contact in
EmailAddress Ja Vul hier het e-mailadres van het contact in, deze moet bestaan en te bereiken zijn
PhoneNumber Ja Vul hier het telefoonnummer van het contact in, gebruik alleen cijfers

m: domains, a: check, t: contact

Met deze API-call kunt u controleren of er al een contact bestaat voor een bepaalde contactpersoon of organisatie. Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (er is een overeenkomend contact gevonden)
 • not-found (er kon geen overeenkomend contact worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Initials Ja Vul hier de voorletters of voornaam van het contact in
SurName Ja Vul hier de achternaam (en eventuele toevoegingen) van het contact in
CompanyName Nee Vul hier de bedrijfs-, stichting of organisatie naam van het contact in

m: domains, a: del, t: contact

Met deze API-call kunt u een bestaand contact op uw klantenaccount verwijderen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (het contact is succesvol verwijderd)
 • pending-processing (het contact wordt momenteel verwerkt)
 • pending-modification (het contact wordt momenteel gewijzigd)
 • pending-deletion (het contact wordt momenteel verwijderd)
 • not-found (het contact kon niet worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Handle Ja Vul hier de Handle (unieke naam) van het bestaande contact in

m: domains, a: show-dns-zone

Met deze API-call kunt u de Managed DNS van een domeinnaam bekijken. Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (de DNS zone is gevonden)
 • not-found (de DNS zone kon niet worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Domain Ja Als u de DNS zone van domeinnaam.nl wilt bekijken vult u hier domeinnaam in
Tld Ja Als u de DNS zone van domeinnaam.nl wilt bekijken vult u hier nl in

m: domains, a: edit-dns-zone

Met deze API-call kunt u de Managed DNS van een domeinnaam bewerken. Het status veld geeft de volgende waarden terug:
 • success (de DNS zone is succesvol gewijzigd)
 • error-processing (de DNS zone kon niet worden gewijzigd)
 • not-found (de DNS zone kon niet worden gevonden)
Variabele Verplicht Toelichting
Domain Ja Als u de DNS zone van domeinnaam.nl wilt wijzigen vult u hier domeinnaam in
Tld Ja Als u de DNS zone domeinnaam.nl wilt wijzigen vult u hier nl in
DNSZone Ja Plaats hier de gewijzigde DNS zone als array

Bijgewerkt op: 30-12-2023 Bijgewerkt op: 30-12-2023

Zoeken