Artikelen over: Artikelen

API-calls voor de module: domains

Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare API-calls onder de module: domains

We hebben een aantal downloadbare bestanden voor u samengesteld welke u als voorbeeld kan gebruiken voor het uitvoeren van een geldige API-call.


m: domains, a: check


Met deze API-call kunt u de beschikbaarheid van een door u gekozen domeinnaam controleren. Het status veld geeft de volgende waarden terug:

available (de domeinnaam is beschikbaar)
unavailable (de domeinnaam is bezet)

VariabeleVerplichtToelichting
DomainjaVerstuur de domeinnaam als volgt: domeinnaam.nlm: domains, a: list


Met deze API-call krijgt u een overzicht van alle (actieve) domeinnamen onder uw klantenaccount terug

success (het domeinnaam overzicht is succesvol opgehaald)

VariabeleVerplichtToelichting
Er zijn geen extra variabelen welke u mee kunt sturen met deze API-callm: domains, a: order


Met deze API-call kunt u een nieuwe domeinnaam registreren of een bestaande domeinnaam verhuizen (Zie ook: Domeinnamen real-time bestellen). Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (de domeinnaam is succesvol besteld)
not-authorized (achteraf facturen is niet ingeschakeld voor uw klantenaccount)
not-found-service (de domeinnaam extensie wordt niet door ons aangeboden)
not-found-contact (het meegegeven contact kon niet worden gevonden)
not-available (de domeinnaam is al eerder besteld door u of een andere klant)
validation-domain (de domeinnaam bevat niet toegestane tekens)

VariabeleVerplichtToelichting
DomainJaAls u domeinnaam.nl wilt bestellen vult u hier domeinnaam in
TldjaAls u domeinnaam.nl wilt bestellen vult u hier nl in
OwnerHandlejaVul hier de Handle (unieke naam) van het houder contact in
AdminHandlejaVul hier de Handle (unieke naam) van het administratieve contact in
TechHandlejaVul hier de Handle (unieke naam) van het technische contact in
DNS1jaVul hier uw eerste nameserver in, bijvoorbeeld ns1.naamservert.nl
DNS2jaVul hier uw tweede nameserver in, bijvoorbeeld ns2.naamservert.nl
DNS3neeVul hier uw derde nameserver in, bijvoorbeeld ns3.naamservert.nl
AuthKeyneeVul hier de domeinnaam verhuiscode in, alleen verplicht bij bepaalde verhuizingenm: domains, a: show


Met deze API-call kunt u de gegevens (bijv. contacten, nameservers en abonnementen) van een domeinnaam opvragen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (de domeinnaam is gevonden)
not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)

VariabeleVerplichtToelichting
DomainjaAls u domeinnaam.nl wilt opvragen vult u hier domeinnaam in
TldjaAls u domeinnaam.nl wilt opvragen vult u hier nl inm: domains, a: del, t: cancel / cancel-direct / undo


Met deze API-call kunt u een domeinnaam per direct (cancel-direct) of per einde looptijd (cancel) opzeggen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (de domeinnaam is opgezegd)
pending-deletion (de domeinnaam is al opgezegd)
not-support (de domeinnaam kan niet worden opgezegd)
not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)

VariabeleVerplichtToelichting
DomainjaAls u domeinnaam.nl wilt opzeggen vult u hier domeinnaam in
TldjaAls u domeinnaam.nl wilt opzeggen vult u hier nl inm: domains, a: edit-contact


Met deze API-call kunt u de contacten (houder, administratief en technisch) van een domeinnaam wijzigen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (de domeinnaam contacten zijn gewijzigd)
error (de domeinnaam contacten zijn niet gewijzigd)
not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)

VariabeleVerplichtToelichting
DomainjaAls u domeinnaam.nl wilt wijzigen vult u hier domeinnaam in
TldjaAls u domeinnaam.nl wilt wijzigen vult u hier nl in
OwnerHandlejaVul hier de Handle (unieke naam) van het houder contact in
AdminHandlejaVul hier de Handle (unieke naam) van het administratieve contact in
TechHandlejaVul hier de Handle (unieke naam) van het technische contact inm: domains, a: edit-nameserver


Met deze API-call kunt u de nameserver instellingen van een domeinnaam wijzigen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (de domeinnaam nameservers zijn gewijzigd)
warning (de domeinnaam nameservers zijn niet gewijzigd)
error (de domeinnaam nameservers zijn niet gewijzigd)
not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)

VariabeleVerplichtToelichting
DomainjaAls u domeinnaam.nl wilt wijzigen vult u hier domeinnaam in
TldjaAls u domeinnaam.nl wilt wijzigen vult u hier nl in
DNS1jaVul hier uw eerste nameserver in, bijvoorbeeld ns1.naamservert.nl
DNS2jaVul hier uw tweede nameserver in, bijvoorbeeld ns2.naamservert.nl
DNS3neeVul hier uw derde nameserver in, bijvoorbeeld ns3.naamservert.nlm: domains, a: lock


Met deze API-call kunt u een domeinnaam vergrendelen (mits ondersteund door de domeinnaam extensie). Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (de domeinnaam is vergrendeld)
not-supported (het vergrendelen van de domeinnaam wordt niet ondersteund)
not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)

VariabeleVerplichtToelichting
DomainjaAls u domeinnaam.nl wilt vergrendelen vult u hier domeinnaam in
TldjaAls u domeinnaam.nl wilt vergrendelen vult u hier nl inm: domains, a: unlock


Met deze API-call kunt u een domeinnaam ontgrendelen (mits ondersteund door de domeinnaam extensie). Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (de domeinnaam is ontgrendeld)
not-supported (het ontgrendelen van de domeinnaam wordt niet ondersteund)
not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)

VariabeleVerplichtToelichting
DomainjaAls u domeinnaam.nl wilt ontgrendelen vult u hier domeinnaam in
TldjaAls u domeinnaam.nl wilt ontgrendelen vult u hier nl inm: domains, a: get-authkey


Met deze API-call kunt u de verhuiscode van een domeinnaam opvragen (mits ondersteund door de domeinnaam extensie). Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (de verhuiscode is opgevraagd)
warning (de verhuiscode kon niet worden opgevraagd)
error (de verhuiscode kon niet worden opgevraagd)
not-supported (het opvragen van een verhuiscode wordt niet ondersteund)
not-authorized (u heeft geen toegang tot deze domeinnaam)
not-found (de domeinnaam kon niet worden gevonden)

VariabeleVerplichtToelichting
DomainjaAls u de verhuiscode van domeinnaam.nl wilt opvragen vult u hier domeinnaam in
TldjaAls u de verhuiscode van domeinnaam.nl wilt opvragen vult u hier nl inm: domains, a: list, t: contact


Met deze API-call kunt u een overzicht van de aan uw klantenaccount toegevoegde contacten opvragen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (het contact is succesvol opgevraagd)
pending (het contact wordt momenteel aangemaakt)
not-authorized (u heeft geen toegang tot het contacten overzicht)
not-found (er konden geen contacten worden gevonden)

VariabeleVerplichtToelichting
Er zijn geen extra variabelen welke u mee kunt sturen met deze API-callm: domains, a: show, t: contact


Met deze API-call kunt u een aan uw klantenaccount toegevoegd contact opvragen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (het contact is succesvol opgevraagd)
pending (het contact wordt momenteel aangemaakt)
not-authorized (u heeft geen toegang tot het contact)
not-found (het contact kon niet worden gevonden)

VariabeleVerplichtToelichting
HandlejaVul hier de Handle (unieke naam) van het gewenste contact inm: domains, a: add, t: contact


Met deze API-call kunt u een nieuw contact aan uw klantenaccount toevoegen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (het contact is succesvol toegevoegd)
error-processing (het contact kon niet worden toegevoegd)
validation-handle (het Handle-veld bevat een opmaak fout)
validation-emailaddress (het EmailAddress-veld bevat geen geldig e-mailadres)
validation-address (het Address-veld bevat geen geldig adres, een postbus is niet toegestaan)
validation-phonenumber (het PhoneNumber-veld bevat geen geldig telefoonnummer)
not-found (het contact kon niet worden toegevoegd)

VariabeleVerplichtToelichting
HandlejaVul hier de Handle (unieke naam) van het gewenste contact in
CompanyNameneeVul hier de bedrijfs-, stichting of organisatie naam van het contact in
CompanyNumberneeVul hier het KvK nummer van het contact in, alleen Nederlandse bedrijven
TaxNumberneeVul hier het BTW nummer van het contact in, alleen bedrijven binnen de Europese Unie
InitialsjaVul hier de voornaam of voorletters van het contact in
SurNamejaVul hier de achternaam (en eventuele toevoegingen) van het contact in
AddressjaVul hier het adres van het contact in, een postbus is niet toegestaan
ZipCodejaVul hier de postcode (bijvoorbeeld: 1234AB, geen spaties) van het contact in
CityjaVul hier de plaatsnaam (gebruik uitsluitend letters en spaties) van het contact in
CountryjaVul hier de ISO 3166-1 landcode van het contact in
EmailAddressjaVul hier het e-mailadres van het contact in, deze moet bestaan en te bereiken zijn
PhoneNumberjaVul hier het telefoonnummer van het contact in, gebruik alleen cijfersm: domains, a: edit, t: contact


Met deze API-call kunt u een bestaand contact op uw klantenaccount wijzigen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (het contact is succesvol gewijzigd)
error-processing (het contact kon niet worden gewijzigd)
validation-handle (het Handle-veld bevat een opmaak fout)
validation-emailaddress (het EmailAddress-veld bevat geen geldig e-mailadres)
validation-address (het Address-veld bevat geen geldig adres, een postbus is niet toegestaan)
validation-phonenumber (het PhoneNumber-veld bevat geen geldig telefoonnummer)
pending-processing (het contact wordt momenteel verwerkt)
pending-modification (het contact wordt momenteel gewijzigd)
pending-deletion (het contact wordt momenteel verwijderd)
not-found (het contact kon niet worden gevonden)

VariabeleVerplichtToelichting
HandlejaVul hier de Handle (unieke naam) van het bestaande contact in
CompanyNameneeVul hier de bedrijfs-, stichting of organisatie naam van het contact in
CompanyNumberneeVul hier het KvK nummer van het contact in, alleen Nederlandse bedrijven
TaxNumberneeVul hier het BTW nummer van het contact in, alleen bedrijven binnen de Europese Unie
InitialsjaVul hier de voornaam of voorletters van het contact in
SurNamejaVul hier de achternaam (en eventuele toevoegingen) van het contact in
AddressjaVul hier het adres van het contact in, een postbus is niet toegestaan
ZipCodejaVul hier de postcode (bijvoorbeeld: 1234AB, geen spaties) van het contact in
CityjaVul hier de plaatsnaam (gebruik uitsluitend letters en spaties) van het contact in
CountryjaVul hier de ISO 3166-1 landcode van het contact in
EmailAddressjaVul hier het e-mailadres van het contact in, deze moet bestaan en te bereiken zijn
PhoneNumberjaVul hier het telefoonnummer van het contact in, gebruik alleen cijfersm: domains, a: check, t: contact


Met deze API-call kunt u controleren of er al een contact bestaat voor een bepaalde contactpersoon of organisatie. Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (er is een overeenkomend contact gevonden)
not-found (er kon geen overeenkomend contact worden gevonden)

VariabeleVerplichtToelichting
InitialsjaVul hier de voorletters of voornaam van het contact in
SurNamejaVul hier de achternaam (en eventuele toevoegingen) van het contact in
CompanyNameneeVul hier de bedrijfs-, stichting of organisatie naam van het contact inm: domains, a: del, t: contact


Met deze API-call kunt u een bestaand contact op uw klantenaccount verwijderen. Het status veld geeft de volgende waarden terug:

success (het contact is succesvol verwijderd)
pending-processing (het contact wordt momenteel verwerkt)
pending-modification (het contact wordt momenteel gewijzigd)
pending-deletion (het contact wordt momenteel verwijderd)
not-found (het contact kon niet worden gevonden)

VariabeleVerplichtToelichting
HandlejaVul hier de Handle (unieke naam) van het bestaande contact in

Bijgewerkt op: 08/04/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!