Standaard Webhosting

Bestandsbeheer gebruiken (Webhosting)

Handleidingen Standaard Webhosting Bestandsbeheer gebruiken (Webhosting)
Zoeken
Dit artikel is van toepassing op onze Standaard en Reseller Webhostingpakketten
Met bestandsbeheer kunt u diverse acties uitvoeren zoals het uploaden, wijzigen, verplaatsen, en verwijderen van bestanden. Ook kunt u hiermee de rechten van bestanden en mappen aanpassen.

Hieronder vindt u een reeks stappenplannen die uitleggen hoe u de meest gebruikte functies van bestandsbeheer kunt benutten:

Bestandsbeheer gebruiken

Volg het onderstaande stappenplan om naar bestandsbeheer te gaan:
 1. Login op https://voorbeeld.cc:2222 (of log in met Single Sign-On (SSO)) Inloggen DirectAdmin
 2. Klik onder het kopje Systeem Info & Bestanden op Bestandsbeheer Bestandsbeheer
U bent nu op de pagina Bestandsbeheer.

Hieronder vindt u diverse stappenplannen die uitleggen hoe u bepaalde acties kunt uitvoeren, zoals het uploaden van bestanden, het aanmaken van mappen en het instellen van bestandsrechten.

Bestand uploaden

Volg het onderstaande stappenplan om bestand(en) te uploaden:
 1. Ga naar de map waarin u bestanden wilt uploaden, bijvoorbeeld de public_html-map
 2. Klik aan de linkerkant op Plus-icoon het plus-icoon + icoon
 3. Sleep de bestanden welke u wilt uploaden vanaf uw computer naar het in uw browser geopende venster of sleep bestanden direct naar de map weergave (hierbij slaat u stap 2 over) Uploaden
De bestanden worden nu direct geüpload.

Afhankelijk van de grootte van de bestanden kan het enkele minuten duren totdat het uploaden is afgerond. Rechtsonder vindt u een scherm waarmee u de voortgang van uw upload in de gaten kan houden.

Map toevoegen

Volg het onderstaande stappenplan om een map toe te voegen:
 1. Ga naar de map waaraan u een map wilt toevoegen, bijvoorbeeld de public_html-map
 2. Klik aan de linkerkant op Map het map icoon Map icoon
 3. Vul bij het veld Map Naam de gewenste naam van de map in, wij adviseren geen spaties of speciale tekens (uitgezonderd: - of _) te gebruiken
 4. Klik tot slot op de knop AANMAKEN Aanmaken
De map is nu toegevoegd en kan direct worden gebruikt.

Bestand toevoegen

Volg het onderstaande stappenplan om een bestand toe te voegen:
 1. Ga naar de map waarin u een bestand wilt toevoegen, bijvoorbeeld de public_html-map
 2. Klik aan de linkerkant op Bestand het bestand icoon Bestand icoon
 3. Kies het soort bestand wat u toe wilt voegen Bestandssoort
 4. Vul bij het veld Bestands Naam de gewenste naam van het bestand in, wij adviseren geen spaties of speciale tekens (uitgezonderd: - of _) te gebruiken
 5. Klik tot slot op de knop AANMAKEN Aanmaken
Het bestand is nu toegevoegd en kan direct worden gebruikt.

Bestand bewerken

Volg het onderstaande stappenplan om een bestand te wijzigen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand welke u wilt bewerken
 2. Klik vervolgens op Bewerken Bewerken
 3. Het door u bij stap 1 gekozen bestand wordt nu geopend en kan direct worden bewerkt.

  Het is niet mogelijk om bestanden met een onbekende bestandsextensie te bewerken. U kunt het bestand eventueel een ondersteunde bestandsextensie geven of downloaden om het op uw computer te openen.
 4. Nadat u het bestand heeft gewijzigd, klikt u rechtsboven op de knop Bestand opslaan om uw wijzigingen op te slaan Bestand opslaan
 5. Als u de gemaakte wijzigingen niet wilt opslaan (sla dan stap 4 over) of als u klaar bent en het bestand wilt sluiten, klikt u rechtsboven op Sluiten het sluiten-icoon Sluit icoon
Let op: De wijzigingen die u aan het desbetreffende bestand aanbrengt, worden direct op uw webhostingpakket opgeslagen zodra u op de knop Bestand opslaan klikt.

Als het bestand zich in de public_html-folder bevindt zijn deze wijzigingen direct zichtbaar voor uw bezoekers.

Bestand downloaden

Volg het onderstaande stappenplan om een bestand te downloaden:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand welke u wilt downloaden
 2. Klik vervolgens op Downloaden Downloaden
Het bestand wordt nu gedownload. Afhankelijk van de grootte van het bestand kan het downloaden enkele minuten in beslag nemen.

Rechten wijzigen

Volg het onderstaande stappenplan om de rechten van een bestand of map te wijzigen:
 1. Klik de bestanden en/of mappen aan waarvan u de rechten wilt wijzigen, de geselecteerde bestanden en/of mappen worden aangeduid met een vinkje Aangevinkte bestanden
 2. Klik rechtsboven op Punten het punten-icoon Punten-icoon
 3. Klik op Rechten instellen Rechten instellen
 4. Vul bij het veld Chmod de gewenste rechten in; 644 is gebruikelijk voor de meeste bestanden en 755 voor de meeste mappen
  • Als u deze actie op een map toepast, kunt u indien gewenst de optie Recursive aanvinken. Hierdoor worden alle bestanden en mappen binnen deze map van dezelfde rechten voorzien.
 5. Klik op de knop Save Save
De rechten worden nu toegepast op de bij stap 1 gekozen bestanden en/of mappen.

Bestanden of mappen kopiëren

Volg het onderstaande stappenplan om bestanden of mappen te kopiëren:
 1. Klik de bestanden en/of mappen welke u wilt kopiëren, de geselecteerde bestanden en/of mappen worden aangeduid met een vinkje Aangevinkte bestanden
 2. Klik rechtsboven op Punten het punten-icoon Punten-icoon
 3. Klik op Kopiëren/Verplaatsen naar... Kopiëren/Verplaatsen naar...
 4. Geef bij het veld Nieuwe Pad de locatie op waarnaar u de bestanden en/of mappen wilt kopiëren
 5. Schakel het veld Overschrijven uit als u niet wilt dat bestaande bestanden en/of mappen met dezelfde naam op deze locatie worden overschreven
 6. Klik op de knop Kopiëren Kopiëren
De bestanden en/of mappen die u in stap 1 heeft geselecteerd, worden nu gekopieerd.

Afhankelijk van de grootte van de bestanden en/of mappen kan het enkele minuten duren voordat de kopieeractie voltooid is. Rechtsonder op het scherm kunt u de voortgang van de kopieeractie volgen.

Bestanden of mappen verwijderen

Volg het onderstaande stappenplan om bestanden of mappen te verwijderen:
 1. Klik de bestanden en/of mappen welke u wilt verwijderen, de geselecteerde bestanden en/of mappen worden aangeduid met een vinkje Aangevinkte bestanden
 2. Klik rechtsboven op Punten het punten-icoon Punten-icoon
 3. Klik op Verwijderen Verwijderen
 4. Controleer de bestand- en/of folder selectie en vink eventueel bestanden of mappen uit welke u toch niet wilt verwijderen
 5. Schakel het veld Naar prullenbak uit, tenzij u de bestanden of mappen naar de prullenbak op uw webhostingpakket wilt verplaatsen. Let op: dit zorgt niet voor ruimtebesparing, aangezien de ’verwijderde’ data nog steeds op uw webhostingpakket wordt opgeslagen.
  Als u dit veld uitzet, wordt de data permanent verwijderd na het klikken op de knop Verwijderen. Houd er rekening mee dat de data in de meeste gevallen niet meer te herstellen is.
 6. Klik op de knop VERWIJDEREN Verwijderen
De bestanden en/of mappen die u in stap 1 heeft geselecteerd, worden nu verwijderd.

Afhankelijk van de grootte van de bestanden en/of mappen kan het enkele minuten duren voordat de verwijderactie voltooid is. Rechtsonder op het scherm kunt u de voortgang van de verwijderactie volgen.

Bestanden uitpakken

Volg het onderstaande stappenplan om ingepakte bestanden (waaronder: .zip, .tgz, .tar.gz) uit te pakken:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand welke u uit wilt pakken
 2. Klik vervolgens op Uitpakken Uitpakken
 3. Kies bij het veld Pad de locatie waar u het bestand wilt uitpakken
 4. Kies bij het veld Selecteer bestanden om uit te pakken... de bestanden welke u uit wilt pakken
 5. Klik op de knop UITPAKKEN Uitpakken
De bestanden worden nu uitgepakt op de locatie die u in stap 3 heeft gekozen.

Afhankelijk van de grootte van de bestanden kan het enkele minuten duren voordat de uitpakactie voltooid is. Rechtsonder op het scherm kunt u de voortgang van de uitpakactie volgen.
Vervang in bovenstaand stappenplan voorbeeld.cc door het eigen website adres.

Bijgewerkt op: 11-01-2024 Bijgewerkt op: 11-01-2024

Zoeken