Standaard Webhosting

Back-up herstellen of downloaden (Webhosting)

Handleidingen Standaard Webhosting Back-up herstellen of downloaden (Webhosting)
Zoeken
Dit artikel is van toepassing op onze Standaard-, E-mail en Reseller Webhostingpakketten
Kies hieronder een van de beschikbare stappenplannen om een eerder gemaakte back-up op uw webhostingpakket te herstellen.

Jetbackup-back-ups zijn back-ups die wij dagelijks automatisch voor u maken. DirectAdmin-back-ups zijn back-ups die u zelf eerder heeft gemaakt, en Installatron-back-ups zijn back-ups die u zelf eerder heeft gemaakt of die Installatron automatisch heeft gemaakt bij het bijwerken van een van uw applicaties.

Back-up herstellen of downloaden (JetBackup)

Volg het onderstaande stappenplan om een eerder automatisch door ons gemaakte back-up van uw webhostingpakket (deels) te herstellen of te downloaden:
 1. Login op https://voorbeeld.cc:2222 (of log in met Single Sign-On (SSO)) Inloggen DirectAdmin
 2. Klik onder het kopje Extra Programma’s op JetBackup JetBackup
 3. Klik onder het kopje Restore & Download op het soort back-up welke u wilt herstellen of downloaden:
  • Full Backups: Hier kunt u kiezen welke volledige back-up van uw webhostingpakket u wilt herstellen of downloaden
  • Home Directory: Hier kunt u kiezen welk bestand of welke bestanden, map of mappen u wilt herstellen of downloaden
  • Cron Jobs: Hier kunt u kiezen welke cronjob instellingen u wilt herstellen of downloaden
  • Databases: Hier kunt u kiezen welke database u wilt herstellen of downloaden
  • Database Users: Hier kunt u kiezen welke database gebruiker u wilt herstellen of downloaden
  • Domains: Hier kunt u kiezen van welke domeinnaam u data wilt herstellen of downloaden
  • Certificates: Hier kunt u kiezen welk SSL certificaat u wilt herstellen of downloaden
  • Email Accounts: Hier kunt u kiezen welk e-mailaccount u wilt herstellen of downloaden
  • FTP Accounts: Hier kunt u kiezen welk FTP account u wilt herstellen of downloaden
  Restore & Download
 4. Klik op de knop Restore of Download, afhankelijk van de actie die u wilt uitvoeren Restore of Download
 5. Klik tot slot op de knop Restore Selected Items of Download Selected Items, afhankelijk van de actie die u bij de vorige stap heeft gekozen
  • Vink Merge backup data with live account data aan als u de back-updata wilt samenvoegen met de data die op dit moment al op het webhostingpakket staat. Hierbij wordt data die zowel in de back-up als op het webhostingpakket bestaat, overschreven door data uit de back-up.

   Als u ervoor kiest deze optie niet te gebruiken, zal alle data die momenteel op het webhostingpakket staat worden verwijderd en vervangen door de data uit de back-up.
  Restore Selected Items
De door u gekozen back-up wordt nu hersteld. U kunt de voortgang van de herstelactie in de gaten houden via de JetBackup "Queue"-pagina. Queue

Eigen back-up herstellen (DirectAdmin)

Volg het onderstaande stappenplan om een eerder door uzelf aangemaakte DirectAdmin back-up te herstellen:
 1. Login op https://voorbeeld.cc:2222 (of log in met Single Sign-On (SSO)) Inloggen DirectAdmin
 2. Klik onder het kopje Geavanceerde Functies op Backups Maken/Terugzetten Backups Maken/Terugzetten
 3. Klik rechtsboven op de knop BACKUP TERUGZETTEN Backup terugzetten
 4. Kies de back-up welke u wilt terugzetten Kies een back-up
 5. Kies onder het kopje Herstel Opties welke gegevens u wilt terugzetten uit de gekozen back-up
 6. Klik tot slot op de knop HERSTELLEN Herstellen
De door u gekozen back-up wordt nu hersteld. U ontvangt een e-mail en er zal een bericht aan het berichtensysteem worden toegevoegd zodra de herstelactie is afgerond.

Als u een DirectAdmin back-up wilt downloaden dan kunt u via FTP of Bestandsbeheer naar de map /backups gaan en hier de back-up kiezen welke u wilt downloaden.


Eigen back-up herstellen (Installatron)

Volg het onderstaande stappenplan om een eerder door uzelf of Installatron aangemaakte back-up te herstellen of te downloaden:
 1. Login op https://voorbeeld.cc:2222 (of log in met Single Sign-On (SSO)) Inloggen DirectAdmin
 2. Klik onder het kopje Extra Programma’s op Installatron Applications Installer Installatron Applications Installer
 3. Klik op het tabblad Mijn Backups Mijn Backups
 4. Ga naar de website waarvan u een back-up wilt herstellen of downloaden:
  • Klik op de Download knop achter de back-up die u wilt downloaden om de back-up te downloaden
  • of klik op de Herstel knop achter de back-up die u wilt herstellen om de back-up te herstellen
  Herstel of download knop
 5. Als u heeft gekozen om een back-up te herstellen kunt u aangeven waar u deze back-up wilt herstellen:
  • Klik onder het kopje ’Herstel naar oorspronkelijke locatie’ op de knop Voortzetten als u de back-up wilt terugzetten op dezelfde website waarvan deze is gemaakt
  • of klik onder het kopje ’Herstel naar nieuwe locatie’ op de knop Voortzetten als u de back-up op een andere locatie wilt terugzetten; bijvoorbeeld op een andere aan uw webhostingpakket toegevoegde domeinnaam of op een aan uw webhostingpakket toegevoegd subdomein
  Voortzetten
 6. Als u ervoor heeft gekozen om de back-up terug te zetten op dezelfde website waarvan deze is gemaakt, krijgt u een overzicht van de mappen, bestanden en databases die zullen worden overschreven als u de back-up herstelt
 7. Als u hiermee akkoord bent klikt u tot slot op de knop Herstellen Herstellen
De door u gekozen back-up wordt nu hersteld. U kunt de voortgang van de herstelactie in de gaten houden via de Installatie "Mijn applicaties"-pagina. Mijn applicaties
Vervang in bovenstaande tekst voorbeeld.cc door uw eigen website-adres.

Bijgewerkt op: 16-01-2024 Bijgewerkt op: 16-01-2024

Zoeken