Algemeen

Uitleg over Resource Usage (Webhosting)

Artikelen Algemeen Uitleg over Resource Usage (Webhosting)
Zoeken
Dit artikel is van toepassing op onze Standaard en Reseller Webhostingpakketten
Elk van onze webhostingpakketten wordt geleverd met een bepaalde hoeveelheid gegarandeerde servercapaciteit, waaronder processorkracht en geheugen.

Maximale capaciteit bereikt

Als uw webhostingpakket de limiet van de inbegrepen servercapaciteit bereikt, kan dit ervoor zorgen dat uw website of applicatie langzamer werkt, of zelfs tijdelijk onbruikbaar of onbereikbaar wordt. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:
 • Plug-in of script: Een veelvoorkomend probleem is dat een plug-in of script in een zogenaamde loop terechtkomt, waardoor de belasting op uw webhostingpakket met elke herhaling toeneemt totdat de limiet wordt bereikt. Sommige plug-ins, zoals die voor afbeeldingsoptimalisatie, verbruiken veel geheugen. In het geval van een loop kunnen ze snel de servercapaciteit van uw webhostingpakket uitputten.

 • Cronjob: Een verkeerd ingestelde cronjob, bijvoorbeeld een die niet afrondt binnen het ingestelde interval, kan ervoor zorgen dat er na verloop van tijd talloze processen actief zijn op uw webhostingpakket. Elk proces vertraagt de ander, waardoor ze niet afronden en de servercapaciteit van uw webhostingpakket volloopt.

 • Slecht gebouwde website: Als de code van uw website niet efficiënt is opgezet, kan dit ertoe leiden dat elk bezoek onnodig veel servercapaciteit verbruikt. Hierdoor kan de maximaal toegestane hoeveelheid servercapaciteit, die bij uw webhostingpakket is inbegrepen, veel sneller vol raken dan normaal.

  Het gebruik van te veel plug-ins, het niet toepassen van caching, en websites met een erg grote database kunnen eveneens onnodig veel servercapaciteit in beslag nemen.

 • Veel bezoekers: Een plotselinge toename van het aantal bezoekers op uw website kan ertoe leiden dat de limieten van uw webhostingpakket worden bereikt. Elke bezoeker verbruikt een beetje servercapaciteit; een groot aantal bezoekers kan dus zorgen dat de maximaal toegestane servercapaciteit van uw pakket volledig wordt benut.

Capaciteitsproblemen oplossen

Als u capaciteitsproblemen ondervindt dan zult u de oorzaak moeten onderzoeken, hierbij kunt u zichzelf de volgende vragen stellen:
 • Is er recent iets aan uw website gewijzigd? Heeft u bijvoorbeeld een update uitgevoerd of een specifieke plug-in geïnstalleerd?
 • Is het probleem eerder voorgekomen of na een bepaald tijdstip gestart?
 • Wordt uw website vaak door één specifiek IP-adres benaderd?
 • Staan er veel foutmeldingen in het Fouten Logboek van uw website?
 • Heeft u een back-up van voor het moment dat de problemen ontstonden?

Resource Usage bekijken

Volg het onderstaande stappenplan om het server capaciteitsverbruik van uw webhostingpakket te bekijken:
 1. Login op https://voorbeeld.cc:2222 (of log in met Single Sign-On (SSO)) Inloggen DirectAdmin
 2. Klik onder het kopje Extra Programma’s op Resource Usage Resource Usage
 3. Klik tot slot op de knop Details, als u uw Resource Usage overschrijdt dan wordt er aangegeven welke limieten er worden overschreden Details
U krijgt nu een aantal grafieken te zien waarmee u kunt bepalen welke onderdelen (zoals processorkracht, geheugen, processen, enzovoort) hun limiet hebben bereikt. Onderaan de pagina vindt u een overzicht met de tijdstippen waarop bepaalde overbelastingen hebben plaatsgevonden. Standaard wordt het Resource Usage overzicht van de afgelopen 24 uur getoond, maar u kunt tot 30 dagen terugkijken.

Het probleem oplossen

Er zijn een aantal stappen welke u, ongeacht het probleem, alvast kunt nemen om het probleem te onderzoeken en de belasting op uw webhostingpakket te verlagen:
 • Logbestanden nakijken: Als uw website veel fouten genereert, kan dit leiden tot vertraging en het risico dat de beschikbare servercapaciteit van uw webhostingpakket sneller volloopt dan normaal. Controleer daarom regelmatig het Foutenlogboek via het webhosting controlepaneel om te zien of en welke foutmeldingen er in uw website of applicatie voorkomen, zodat u deze kunt oplossen.

  Het oplossen van deze foutmeldingen zal een positieve invloed hebben op het gebruik van de beschikbare servercapaciteit.
 • Een actuele PHP-versie gebruiken: Het gebruiken van een verouderde PHP-versie, wanneer dit niet noodzakelijk is, kan meer belasting veroorzaken dan nodig. Als uw website hier geschikt voor is, is het raadzaam om altijd de op één na nieuwste PHP-versie te gebruiken. Vooral de overstap van PHP 5 naar 7 en van PHP 7 naar 8 vermindert de belasting van een website of applicatie aanzienlijk.

  U kunt de op uw webhostingpakket gebruikte PHP-versie zelf wijzigen via het door ons bijgeleverde webhostingcontrolepaneel.
De eerdere hierboven genoemde veelvoorkomende problemen zou u als volgt kunnen proberen te onderzoeken zodat u deze op kunt lossen:
 • Plug-in of script: Als uw website plug-ins gebruikt, kunt u proberen om alle plug-ins uit te schakelen. Als hierdoor de gebruikte servercapaciteit afneemt, kunt u vervolgens de plug-ins één voor één weer inschakelen. Zo kunt u de plug-in identificeren die het probleem veroorzaakt.

  Kunt u uw website niet benaderen om de plug-ins op de normale manier uit te schakelen, dan kunt u dit bij een WordPress-website doen door de map ’plugins’ in de ’wp-content’-map tijdelijk een andere naam te geven. Na het hernoemen van deze map, bezoek dan uw website; de plug-ins zullen automatisch worden uitgeschakeld. Zodra u kunt inloggen, krijgt u een melding dat alle plug-ins zijn uitgeschakeld. Daarna kunt u de map weer ’plugins’ noemen en vervolgens de plug-ins één voor één opnieuw inschakelen.

 • Cronjob: Wanneer u vermoedt dat het probleem wordt veroorzaakt door één of meerdere van uw cronjobs, kunt u overwegen deze (tijdelijk) uit te schakelen. Als de gebruikte servercapaciteit noemenswaardig afneemt, bevestigt dit dat het probleem door de cronjobs wordt veroorzaakt. In dat geval kunt u de volgende stappen ondernemen:
  • Pas de frequentie waarmee de cronjob wordt uitgevoerd aan, zodat er meer tijd is om correct af te ronden.
  • Controleer het door de cronjob uitgevoerde script op mogelijke fouten.
  Als u WordPress gebruikt, kunt u overwegen om WP_CRON uit te schakelen voor betere prestaties. Voor meer informatie hierover kunt u het artikel ’WP_CRON uitschakelen voor betere prestaties’ raadplegen.

 • Slecht gebouwde website: Als uw website ’slecht gebouwd’ is, kan deze per bezoeker aanzienlijk meer belasting veroorzaken dan een reguliere website. Dit kan leiden tot minder bezoekerscapaciteit en uw website kan traag of zelfs onbereikbaar worden. Er zijn enkele stappen die u zelf kunt ondernemen om de belasting per bezoeker te verminderen:
  • Heeft u een website met plug-ins, zoals WordPress, probeer dan het aantal plug-ins te verminderen. Beoordeel kritisch welke plug-ins u gebruikt en vraag uzelf af of deze echt noodzakelijk zijn. Gebruik geen plug-ins die al lang geen update meer hebben ontvangen en experimenteer met het (tijdelijk) uitschakelen van bepaalde plug-ins om te zien of dit de belasting vermindert.
  • Zorg ervoor dat uw website gebruikmaakt van caching. Elk van onze webhostingpakketten biedt meerdere cachingmethodes, waaronder Redis, LiteSpeed Cache en Opcache. Als u een WordPress-website heeft, kunt u hier klikken voor een stappenplan over hoe u LiteSpeed Cache in combinatie met Redis op uw WordPress-website kunt implementeren.
  • Optimaliseer regelmatig uw database waar mogelijk en verwijder onnodige gegevens.

 • Veel bezoekers: Als uw website veel bezocht wordt, is dat natuurlijk positief. Echter, het kan voorkomen dat uw website veel ’slecht verkeer’ aantrekt van specifieke IP-adressen. Dit kan gaan om aanvallend verkeer, agressieve bots, en ander schadelijk verkeer dat niet bijdraagt aan het bereik van uw website. U wilt dit verkeer natuurlijk het liefste blokkeren.

  Als u in uw logbestanden een bepaald IP-adres veel vaker dan gemiddeld tegenkomt en vermoedt dat het hier om schadelijk verkeer gaat, kunt u een .htaccess-bestand gebruiken om dit IP-adres te blokkeren. Om dit te bereiken, kunt u de volgende code in uw .htaccess-bestand plaatsen, of als u nog geen .htaccess-bestand heeft, deze aanmaken en de volgende code erin plaatsen:
  order allow,deny
  deny from 123.456.789.000
  allow from all
  Het IP-adres in bovenstaand voorbeeld kunt u vervangen door het IP-adres dat u wilt blokkeren. Als u meerdere IP-adressen wilt blokkeren, kunt u de ’deny from’ regel zo vaak als nodig kopiëren en onder de eerste ’deny from’ regel plaatsen. Wees selectief met het blokkeren van IP-adressen en doe dit enkel als u zeker bent van de noodzaak.

Heeft u hulp nodig bij het oplossen van het probleem, of wilt u dat wij met u meekijken, neem dan gerust contact met ons op. Probleemoplossing voor websites is gratis inbegrepen bij onze WordPress webhostingpakketten. Bij andere pakketten kunt u, indien gewenst, gebruikmaken van onze extra dienst ’Probleem oplossen’.
Vervang in bovenstaand stappenplan voorbeeld.cc door het eigen website adres.

Bijgewerkt op: 06-01-2024 Bijgewerkt op: 06-01-2024

Zoeken