WordPress

Problemen met uw WordPress website troubleshooten

Handleidingen WordPress Problemen met uw WordPress website troubleshooten
Zoeken
Lees dit eerst! Het is aan te raden om, voordat u probeert het probleem met uw website op te lossen, eerst een back-up te maken. Zo kunt u, in het geval van een probleem, altijd terugkeren naar de versie van uw website zoals deze nu op uw webhostingpakket staat.
In dit artikel geven wij meer informatie over het onderzoeken en oplossen van problemen met uw WordPress-website. We raden u aan de onderstaande tips op volgorde te doorlopen, aangezien sommige tips minder ingewikkeld zijn dan andere.

Als een eerdere tip het probleem met uw website oplost, is het niet meer nodig om de andere tips te doorlopen.

Hoewel dit artikel de meest voorkomende oplossingen voor problemen met WordPress-websites bevat, is het mogelijk dat deze uw specifieke probleem niet oplossen. In dat geval kunt u contact opnemen met een webbouwer of gebruikmaken van onze Extra Dienst "Probleem oplossen".
Wist u dat? Als u een WordPress Webhostingpakket heeft, is hulp bij websiteproblemen standaard inbegrepen. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat wij het probleem met uw website kunnen oplossen, zullen wij ons uiterste best doen om u zo snel mogelijk op weg te helpen.

Controleer uw logbestanden

Als u een probleem heeft met uw website, controleer dan altijd eerst de foutenlogbestanden (zie ook: Logbestanden bekijken (Webhosting), Logbestanden bekijken (WordPress Webhosting)). Deze logbestanden bevatten vaak foutmeldingen die u een idee kunnen geven in welke richting u het probleem moet zoeken.

Regels die worden aangeduid met [ERROR] zijn hierbij het belangrijkst; regels die worden aangeduid met [WARNING] kunnen ook relevant zijn.


WP_DEBUG inschakelen

Om te voorkomen dat uw bezoekers foutmeldingen zien, worden deze bij een WordPress-website standaard onderdrukt. Deze foutmeldingen zijn echter belangrijk om problemen met uw website te onderzoeken en op te lossen.

U kunt in het wp-config.php-bestand van uw website de volgende regel toevoegen, of, als deze regel al bestaat, aanpassen:
define("WP_DEBUG", true);
Als de regel al bestaat, staat deze waarschijnlijk ingesteld op false. Verander in dit geval ’false’ in ’true’, zodat de regel eruitziet zoals hierboven aangegeven.

Zodra u de wijzigingen in het wp-config.php-bestand hebt doorgevoerd en opgeslagen, zullen eventuele foutmeldingen, meestal bovenaan uw website, worden getoond. Deze foutmeldingen kunnen u meer inzicht geven in de oorzaak van het probleem.


Controleer de PHP-versie

Soms kan het gebeuren dat delen van uw WordPress-website zichzelf automatisch updaten. Als dit gebeurt, kan het zijn dat de op uw webhostingpakket ingestelde PHP-versie niet langer toereikend is om de bijgewerkte versies van WordPress, plug-ins en thema’s goed uit te voeren, wat foutmeldingen tot gevolg kan hebben.

Controleer daarom welke PHP-versie (zie ook: PHP versie wijzigen (Webhosting), PHP versie wijzigen (WordPress Webhosting)) momenteel op uw webhostingpakket is ingesteld. WordPress en de meeste plug-ins en thema’s werken goed op PHP 8.1 of hoger. We adviseren altijd de op een na nieuwste PHP-versie op uw webhostingpakket in te stellen, omdat het vaak even duurt voordat WordPress, plug-ins en thema’s worden aangepast om te werken met een nieuw uitgebrachte PHP-versie.

Het kan natuurlijk zo zijn dat uw website al wat ouder is, lange tijd niet is bijgewerkt of dat u plug-ins en/of thema’s gebruikt die niet langer door de maker worden onderhouden. In dit geval kunt u mogelijk niet of niet gemakkelijk overstappen naar een nieuwere PHP-versie. We raden aan uw website regelmatig bij te werken en niet langer onderhouden onderdelen, zoals plug-ins en thema’s, te vervangen door andere, nog wel onderhouden software.


“Reset” uw .htaccess-bestand

Veel plug-ins en thema’s voegen code toe aan het .htaccess-bestand van uw website. Meestal gaat dit goed en merkt u hier niets van, maar het kan voorkomen dat een bepaalde combinatie van toegevoegde code problemen met de werking van uw website veroorzaakt.

Om dit uit te sluiten, adviseren we het .htaccess-bestand te “resetten” naar hoe het eruitziet bij een schone WordPress-installatie. Maak eerst een back-up van het bestaande .htaccess-bestand, verwijder dan alle regels uit het bestand en voeg vervolgens de volgende regels code toe:
# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress
Nadat u dit heeft gedaan, slaat u het gewijzigde .htaccess-bestand op en controleert u of uw website weer functioneert. Als dit het geval is, raden wij aan de instellingenpagina van elke door u gebruikte plug-in na te lopen om te kijken of er een foutmelding wordt getoond over het verwijderen van code uit uw .htaccess-bestand.

Als dat zo is, krijgt u meestal de optie om de code opnieuw toe te laten voegen. Doe dit stapsgewijs en controleer na elke handeling of uw website blijft werken. Zodra uw website niet meer werkt, weet u welke plug-in het probleem veroorzaakt en kunt u contact opnemen met de maker van de plug-in om een blijvende oplossing te zoeken.

Plug-ins die vaak code toevoegen aan uw .htaccess-bestand zijn cache-, SEO- en optimalisatieplug-ins. Het is verstandig deze plug-ins als eerste te controleren na het uitvoeren van bovenstaande handelingen, vooral als u veel plug-ins heeft geïnstalleerd, omdat dit tijd kan besparen.


Schakel uw plug-ins uit

In de meeste gevallen zijn het niet WordPress zelf, maar een van de door u geïnstalleerde thema’s of plug-ins die de oorzaak zijn van uw websiteproblemen.

Omdat er vaak slechts één thema is geïnstalleerd en soms tientallen plug-ins, adviseren wij om alle plug-ins uit te schakelen. Als dit het probleem met uw website oplost, kunt u vervolgens stapsgewijs, één voor één, de plug-ins weer inschakelen. Controleer na het inschakelen van elke plug-in of uw website nog functioneert, alvorens de volgende in te schakelen.

Zodra het probleem terugkeert, weet u welke plug-in het veroorzaakt en kunt u contact opnemen met de maker van de plug-in om naar een oplossing te zoeken.

Als u geen toegang heeft tot het beheergedeelte van uw WordPress-website omdat deze niet werkt, kunt u de plug-ins ook handmatig uitschakelen. Dit doet u door een FTP-verbinding te maken met uw webhostingpakket of door Bestandsbeheer (of het "Bestanden"-onderdeel in het geval dat u een WordPress Webhostingpakket heeft) te gebruiken. Log in en navigeer naar de map domains -> voorbeeld.cc -> public_html -> wp-content. Hier vindt u de map plugins. Verander de naam van deze map naar bijvoorbeeld ’plugins-off’.
Let op! Het bovenstaande voorbeeld gaat ervan uit dat uw website in de hoofdmap van uw domeinnaam is geplaatst en houdt geen rekening met andere locaties, zoals een subdomein of een door u opgegeven document_root-locatie. Vervang voorbeeld.co in het voorbeeld door uw eigen domeinnaam.
Bezoek vervolgens uw website en ververs deze een paar keer. De plug-ins zullen nu zijn uitgeschakeld, waarna u in de meeste gevallen weer op het beheergedeelte van uw WordPress-website kunt inloggen. Zodra dit het geval is, kunt u het bovenstaande advies volgen en de uitgeschakelde plug-ins één voor één weer inschakelen.


Probeer cache leeg te maken

Als uw website niet of niet goed wordt weergegeven, kan het zijn dat de cache, opgebouwd door plug-ins zoals LiteSpeed Cache of W3 Total Cache, fouten bevat. Een eenvoudige methode om dit te controleren is door de volledig opgebouwde cache te legen. Hierdoor wordt de plug-in gedwongen de cache opnieuw op te bouwen.

Houd er rekening mee dat dit uw website tijdelijk langzamer kan maken. Dit komt doordat pagina’s en andere site-onderdelen die uit de opgebouwde cache geladen worden, sneller zijn dan wanneer pagina’s en andere site-onderdelen direct dynamisch van de server geladen moeten worden. Normaal gesproken duurt het enkele uren voordat de cache weer in optimale conditie is.


Controleer PHP-instellingen

Hoewel de standaard PHP-instellingen die op onze webhostingpakketten worden gebruikt voor de meeste websites meer dan voldoende zijn, kan het voor grotere websites nodig zijn deze instellingen aan te passen als de website niet optimaal functioneert. De wijzigingen die in de meeste gevallen helpen een websiteprobleem op te lossen, zijn als volgt:

Het wijzigen van de `memory_limit`-instelling naar 512 MB en het wijzigen van de `max_input_vars`-instelling naar 5000. Meer informatie over de voor WordPress meest geoptimaliseerde PHP-instellingen vindt u in ons artikel "WordPress website optimaliseren" en meer informatie over het wijzigen van de PHP-instellingen op uw webhostingpakket vindt u hier.
Als u een WordPress Webhostingpakket heeft, hoeft u uw PHP-instellingen niet te wijzigen. In dit pakket wordt automatisch gebruikgemaakt van de voor uw website optimale PHP-instellingen.

Bijgewerkt op: 17-01-2024 Bijgewerkt op: 17-01-2024

Zoeken