WordPress Webhosting

Bestanden-onderdeel gebruiken (WordPress Webhosting)

Handleidingen WordPress Webhosting Bestanden-onderdeel gebruiken (WordPress Webhosting)
Zoeken
Dit artikel is van toepassing op onze WordPress Webhostingpakketten
Met het bestanden-onderdeel kunt u diverse acties uitvoeren zoals het uploaden, wijzigen, verplaatsen, en verwijderen van bestanden. Ook kunt u hiermee de rechten van bestanden en mappen aanpassen.

Hieronder vindt u een reeks stappenplannen die uitleggen hoe u de meest gebruikte functies van bestandsbeheer kunt benutten:

Bestanden-onderdeel gebruiken

Volg het onderstaande stappenplan om naar het bestanden-onderdeel te gaan:
 1. Login op https://[servernaam].srvnl.nl:8443 (meer info: Hoe kan ik achterhalen op welke server ik sta?) Inloggen Plesk
 2. Klik in het linkermenu op Bestanden Bestanden
U bent nu op de pagina Bestanden.

Hieronder vindt u diverse stappenplannen die uitleggen hoe u bepaalde acties kunt uitvoeren, zoals het uploaden van bestanden, het aanmaken van mappen en het instellen van bestandsrechten.

Bestand uploaden

Volg het onderstaande stappenplan om bestand(en) te uploaden:
 1. Klik op Plus knop de plus knop de + knop
 2. Klik op Bestand uploaden Bestand uploaden
 3. Kies het bestand of de bestanden welke u wilt uploaden en bevestig uw keuze
 4. U krijgt nu een scherm te zien waarop de voortgang van uw upload te volgen is
 5. Klik op de knop Close zodra de gekozen bestanden geüpload zijn Close
Het bestand of de bestanden zijn nu geüpload.

Afhankelijk van de grootte van de bestanden kan het enkele minuten duren totdat het uploaden is afgerond.

Map toevoegen

Volg het onderstaande stappenplan om een map toe te voegen:
 1. Ga naar de map waarin u een map wilt toevoegen
 2. Klik op Plus knop de plus knop de + knop
 3. Klik op Map aanmaken Map aanmaken
 4. Vul bij het veld Mapnaam de gewenste naam van de map in, wij adviseren geen spaties of speciale tekens (uitgezonderd: - of _) te gebruiken
 5. Klik op de knop OK Mapnaam
De map is nu toegevoegd en kan direct worden gebruikt.

Bestand toevoegen

Volg het onderstaande stappenplan om een bestand toe te voegen:
 1. Ga naar de map waarin u een bestand wilt toevoegen
 2. Klik op Plus knop de plus knop de + knop
 3. Klik op Bestand aanmaken Bestand aanmaken
 4. Vul bij het veld Bestandsnaam de gewenste naam van het bestand en de gewenste bestandsextensie in, bijvoorbeeld: bestandsnaam.php. Wij adviseren geen spaties of speciale tekens (uitgezonderd: - of _) te gebruiken
 5. Klik op de knop OK OK
Het bestand is nu toegevoegd en kan direct worden gebruikt.

Bestand bewerken

Volg het onderstaande stappenplan om een bestand te wijzigen:
 1. Klik op de naam van het bestand welke u wilt wijzigen Bestand kiezen
 2. Het door u bij stap 1 gekozen bestand wordt nu geopend en kan direct worden bewerkt.

  Het is niet mogelijk om bestanden met een onbekende bestandsextensie te bewerken. U kunt het bestand eventueel een ondersteunde bestandsextensie geven of downloaden om het op uw computer te openen.
 3. Nadat u het bestand heeft gewijzigd, klikt u op de knop Opslaan om uw wijzigingen op te slaan en het venster te sluiten. Als u wilt doorgaan met het wijzigen van het bestand, klikt u op de knop Opslaan en doorgaan. Opslaan
Let op: De wijzigingen die u aan het desbetreffende bestand aanbrengt, worden direct op uw webhostingpakket opgeslagen zodra u op de knop Opslaan of de knop Opslaan en doorgaan klikt.

Als het bestand zich in de httpdocs-folder bevindt zijn deze wijzigingen direct zichtbaar voor uw bezoekers.

Bestand downloaden

Volg het onderstaande stappenplan om een bestand te downloaden:
 1. Klik achter het bestand wat u wilt downloaden op Hamburger het hamburger icoon Hamburger-ioon
 2. Klik op Downloaden Downloaden
Het bestand wordt nu gedownload. Afhankelijk van de grootte van het bestand kan het downloaden enkele minuten in beslag nemen.

Rechten wijzigen

Volg het onderstaande stappenplan om de rechten van een bestand of map te wijzigen:
 1. Klik achter het bestand waarvan u de rechten wilt wijzigen op Hamburger het hamburger icoon Hamburger-icoon
 2. Klik op Rechten wijzigen Rechten wijzigen
 3. Kies de rechten welke u in wilt stellen
 4. Klik op de knop Opslaan Opslaan
De rechten worden nu toegepast op de bij stap 1 gekozen bestanden en/of mappen.

Bestanden of mappen kopiëren

Volg het onderstaande stappenplan om bestanden of mappen te kopiëren:
 1. Vink de bestanden en/of mappen aan welke u wilt kopiëren Aanvinken
 2. Klik op de knop Kopiëren Kopiëren
 3. Kies de folder waarnaar u de gekozen bestanden en/of mappen wilt kopiëren
  • Vink het veld Bestaande bestanden vervangen aan als u bestanden welke in de map staan waarnaar u gaat kopiëren met dezelfde bestandsnaam wilt overschrijven
 4. Klik op de knop OK OK
De bestanden en/of mappen die u in stap 1 heeft aangevinkt, worden nu gekopieerd.

Afhankelijk van de grootte van de bestanden en/of mappen kan het enkele minuten duren voordat de kopieeractie voltooid is. Rechtsboven op het scherm kunt u de voortgang van de kopieeractie volgen.

Bestanden of mappen verwijderen

Volg het onderstaande stappenplan om bestanden of mappen te verwijderen:
 1. Vink de bestanden en/of mappen aan welke u wilt verwijderen Aanvinken
 2. Klik op de knop Verwijderen Verwijderen
 3. Vink het veld De prullenbak overslaan en voorbeeld.php permanent verwijderen aan als u wilt dat de aangevinkte bestanden en/of mappen permanent worden verwijderd. Als u dit vakje niet aanvinkt, worden ze naar de prullenbak verplaatst maar blijven ze wel op uw webhostingpakket staan.
 4. Klik op de knop Ja, verwijderen Ja, verwijderen
De bestanden en/of mappen die u in stap 1 heeft aangevinkt, worden nu verwijderd.

Afhankelijk van de grootte van de bestanden en/of mappen kan het enkele minuten duren voordat de verwijderactie voltooid is. Rechtsboven op het scherm kunt u de voortgang van de verwijderactie volgen.

Bestanden uitpakken

Volg het onderstaande stappenplan om ingepakte bestanden (waaronder: .zip, .tgz, .tar.gz) uit te pakken:
 1. Klik achter het bestand welke u wilt uitpakken op Hamburger het hamburger icoon Hamburger icoon
 2. Klik op Bestand uitpakken Bestanden uitpakken
 3. Vink het vakje Bestaande bestanden vervangen aan als u bestanden in dezelfde map als het archief wilt overschrijven met bestanden uit het archief
 4. Klik op de knop OK OK
De bestanden worden nu uitgepakt.

Afhankelijk van de grootte van de bestanden kan het enkele minuten duren voordat de uitpakactie voltooid is.
Vervang in bovenstaand stappenplan voorbeeld.it door het eigen website adres.

Bijgewerkt op: 11-01-2024 Bijgewerkt op: 11-01-2024

Zoeken